Informace o ordinaci

Nestátní zdravotnické zařízení s komplexní péčí v oblasti ORL, Foniatrie, Logopedie a Psychologie je v provozu od 1. června 1994. Nabízí specializované a vzájemně koordinované služby ORL lékaře a foniatra MUDr. Zdeňky Skeřilové, logopedů Mgr. Máši Jirouskové, Mgr. Heleny Friedrichové a Mgr. Lenky Drápelové, a rovněž psychologa Mgr. Venduly Prokopové při léčbě onemocnění krčních, nosních a ušních a při poruchách hlasu, sluchu a řeči. Od 1. listopadu 2012 je ordinace převedena na "ORL, Audiologie a Foniatrie, s.r.o.", adresa i telefoní čísla zůstávají stejná.

Nabízené služby:

 • Krční, nosní, ušní vyšetření a léčba včetně drobných operativních zákroků kožních a v ORL oblasti
 • Preventivní a dispenzární prohlídky
 • Vyšetření hlasu, sluchu a řeči včetně léčby a rehabilitace
 • Protetická léčba při sluchových a hlasových poruchách (přidělování veškerých druhů sluchadel a elektrolaryngů)
 • Vyšetření před vstupem na vysoké a střední školy pedagogického a uměleckého směru včetně další péče o hlasové profesionály
 • Poskytujeme inhalace pro HCD, ambulantně také infusní léčbu - především vasodilatační u sluchových poruch - taktéž hrazeno pojišťovnou
 • Léčba terapeutickým laserem
 • Odzkoušení dalších protetických pomůcek pro sluchově postižené - infra naslouchátka pro poslech rádia a televize, signalizace bytového zvonku, telefonu...
 • Elektrolaryngy pro laryngectomované, kteří se nenaučí jícnovou řeč ev. nechtějí fonační protézku.
 • Poskytujeme vzdělávací materiály především pro hlasové profesionály
 • Přenos z mikrolaryngostroboscopu na obrazovku - možnost vidět vlastní hlasivky jak v klidu, tak při fonaci - barevný a zvětšený obraz